Skip to main content
VORES ANBEFALINGER

Links til informationssøgning

DanskLex

Gyldendals online opslagsværk over centrale, danskfaglige begreber. Her findes både begreber, der vedrører tekstanalyse, genrer, kommunikation, litterære perioder samt sprog og stilistik.

Epoke

Gennemgang og analyser af 1800-tallets litteraturhistorie. Analyser af perioden, ismer og forfatterskaber.

Filmcentralen

Filmcentralen er Det Danske Filminstituts streamingtjeneste. Her finder du danske kort- og dokumentarfilm. Nogle er frit tilgængelige, andre skal du bruge dit uni-login.

Litteratursiden

Et godt supplement til at finde informationer om forfattere. På analysesiderneer en oversigt over de mest bemærkelsesværdige romaner, noveller og digtsamlinger i dansk litteratur fra 1900 og frem til i dag.

Dansksiderne.dk

Leksikon/opslagsværk med alt tænkeligt  relevant i danskfaget. Den litteraturhistoriske oversigt er særligt informativ.

Retskrivningsordbogen

Ordbog med de officielt fastlagte stavemåder, bøjningsformer og retskrivningsregler i dansk.

Ordnet.dk

Ordbog og tekstsamling med nyt og gammelt sprog samt ældre tekster.

Sproget.dk

På sproget.dk får du svar på spørgsmål om grammatik, stavning, sprogpolitik m.m. Du kan teste dine sprogkundskaber og lege med sproget – og brug gerne deres online, interaktive øvelser.

Danmark i tal

Et kort og præcist, overblik over det danske samfund og udvikling i de senere år.

Danmarks Statistik

Emneindgange til Danmarks Statistik.

Danmarkshistorien

Hjemmesiden fungerer både som et frit tilgængeligt online historieleksikon og en digital historiebog. Her kan du i øjeblikket finde ca. 990 leksikonartikler, over 1000 kilder samt en fremstilling af Danmarks historie fra oldtid til nutid opdelt i 13 kronologiske periodekapitler. Dertil kommer 14 e-bøger, ca. 90 filmklip, 160 lydklip, spil, quizzer, mytedrab, et interaktivt danmarkskort og en tidslinje.

FN

​Temasider om verdens globale spørgsmål og udfordringer.

Folketinget

Læs om det danske folkestyre, grundloven, de politiske partier, samt det daglige arbejde i Folketinget.

Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie

Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie i 17 bind er den hidtil mest omfangsrige Danmarkshistorie udgivet i 2000-tallet. Den er udkommet i to udgaver, senest mai 2005. I Danmarkshistorien fortæller en række fremtrædende historikere om landets historie, fra de første mennesker bevægede sig rundt i det danske landskab for over 15.000 år siden helt op til vore dage.

International Statistik

Linksamling fra Danmarks Statistik  til international statistik; indenfor et bestemt emne, internationale organisationer eller nationale statistikbureauer. Desuden en henvisning til Eurostat, hvor der er links og vejledninger til statistikker om Europa.

Kvinfo

KVINFO er Danmarks videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed.

Aktuel Naturvidenskab

Præsentation af artikler fra arkivet som er aktuelle i tiden fx debatter eller større sager indenfor et fagområde.

Biotech Academy

Undervisnings- og formidlingskoncept til grundskoler og gymnasier, som udvikler netbaserede tværfaglige undervisningsprojekter om højaktuelle emner inden for bioteknologisk forskning.

Chemspider

Gratis database med mulighed for at søge efter kemiske strukturer.

DMI

Danmarks Meteorologiske Instituts temaside om klimaet og klimaændringerne.

Det Etiske Råd

Temasider om de etiske spørgsmål, som følger af nye bioteknologier, der berører menneskers liv, vores natur, miljø og fødevarer. Under hvert tema, findes redegørelser, udtalelser, undervisningsmateriale, høringssvar, interviews, videoer m.m.

Fysikleksikon

Niels Bohr Instituttets fysikleksikon indeholder emner inden for fysik og astronomi, og er skrevet af instituttets medarbejdere, der forsker og underviser på NBI. Hver artikel er opdelt i en kort grundbeskrivelse og en længere, mere uddybende beskrivelse.

Fødevaredatabanken

DTU Fødevareinstituttet har med Fødevaredata (frida.fooddata.dk) til hensigt at lette borgernes adgang til information om indholdsstofferne i de fødevarer, vi spiser. I Fødevaredata findes bl.a. data for indhold af næringsstoffer i diverse fødevarer, og det tilstræbes at afspejle udbuddet af fødevarer i Danmark og at data fremstår så korrekt og ajourført som muligt.

Videnskab.dk

Populærvidenskabelig forskningsportal med daglige forskningsnyheder, store tværgående temaer, underholdende indslag, interaktive tiltag, debat samt lyd og levende billeder.

CVR

​Her kan du finde oplysninger om alle registrerede virksomheder i Danmark, inklusiv deres årsrapporter.

OECD

Velegnet til landeanalyser og samfundsøkonomiske aspekter; arbejdsløshed, ligestilling, migration, sundhed mm.

Verdensbanken

Velegnet til landeanalyser og udviklingsmuligheder for verdens fattigste lande.

World Economic Forum

En international organisation for offentlig og privat samarbejde. Især relevant i fagene international økonomi og afsætning.

HowStuffWorks

Populærvidenskabtligt site der giver svar indenfor blandt andet det teknologiske område.

Ingeniørernes kulturarv

325.000 sider teknologi- og samfundshistorie, som rummes i ti gamle ingeniørtidsskrifter, der udkom i årene 1892 til og med 2006 og som til sammen udgør ‘ingeniørernes danmarkshistorie’.

Infomedia

Infomedia er en stor nyhedsbank som indsamler nyheder fra regional-og lokalblade, online nyheder på tværs af danske og internationale medier, fra sociale medier, Tv og radio.

Google Scholar

Googles søgemaskine for videnskablig litteratur.