Skip to main content

Velkommen som gæst hos NEXT

Gæster hos NEXT kan uden videre benytte vores åbne wi-fi ‘Next Guest’.

Men man kan også kontakte IT-Service for et gæste-login, som i en begrænset periode giver adgang til flere af skolens IT faciliteter.

Få adgang

NEXT gæstelogin

Du bruger dit NEXT gæstelogin alle steder, du skal logge ind på NEXT. Du har fået  et brugernavn  i dit velkomstbrev fra IT-Service sammen med en midlertidig adgangskode.

Du bør skifte adgangskoden som det første på selvbetjening.nextkbh.dk.

Logger du på en af skolens computere, kan du også skifte koden der: tryk Ctrl-Alt-Del og følg anvisninger på skærmen.

Netværk og print

Alle steder på NEXT er der wi-fi. Med dit gæstelogin kan du få adgang til vores lukkede netværk “Next“. Du kan som nævnt også nøjes med vores åbne gæstenetværk, men det har sine begrænsninger. Er du logget på ‘Next’ wi-fi, så er sikkerheden i top, og du vil kunne få adgang til services som fx print og scan-til-email, forskellige nyhedsmedier m.v..

Hvis du ønsker at udskrive noget, så gør du det  ved at uploade et dokument (vejledning), og derefter logge på en printer (vejledning).

Programmer

Microsoft 365

Som gæst på NEXT har du adgang til Microsoft 365 online og kan downloade hele Office-pakken. Du logger ind med din gæste-mail (brugernavn@edu.nextkbh.dk) og sædvanlige adgangskode. Det er også her du finder din mail-konto.

Office-pakken vil ikke længere fungere, når gæstekontoen lukkes.

Find Microsoft 365 her

ERHVERVS­UDDANNELSE

Ny på EUD?

GYM­NASIUM

Ny i gym­nasiet?

10. KLASSE

Ny i 10. klasse?