Skip to main content

Mini-pædagogikum

Hvad er Mini-pg?

Når du starter som ny gymnasielærer på NEXT, bliver du automatisk tilmeldt organisationens kursus ’Mini-pædagogikum’. Kurset strækker sig over 4 halve kursusdage fordelt på skoleåret. Samtidig får du på din egen skole tilknyttet en mentor, der skal hjælpe dig godt i gang med din undervisning.

På kurset lærer du om grundlæggende pædagogiske og didaktiske begreber, metoder og modeller, herunder hvordan du kan bruge dem i praksis. Du vil møde fagkollegaer fra andre NEXT-gymnasier, og får mulighed for at sparre og få input til din egen undervisningspraksis. Der vil være mindre opgaver i løbet af året, og du får også tid til sammen med din mentor at tale om undervisningspraksis med afsæt i konkrete observationer.

Hvordan er kurserne opbygget?

Kurserne veksler mellem oplæg og gruppearbejde, og vores udgangspunkt er praksisnære udfordringer og fagdidaktiske problemstillinger. Nogle typiske temaer i undervisningen er for eksempel klasseledelse, motivation, elevtyper, læringsrum og undervisningsdifferentiering, men vi tilpasser kursusdagene til de behov, som det konkrete hold har. Sideløbende med de didaktiske temaer kommer vi også til at arbejde med IT-redskaber. Både fordi det er en uomgængelig del af en moderne undervisningspraksis, men også fordi der findes platforme og programmer, der giver nye muligheder for at gentænke og facilitere læring. Vi kommer blandt andet til at se på muligheder i Microsoft Teams, Microsoft 365 og Studietube.

Evaluering af kurset

Hver kursusgang evalueres, så vi kan justere og forbedre kurset, men også så du som kursist kan ønske bestemte pædagogiske temaer eller didaktiske udfordringer belyst. For at gøre kursusrækken så levende som muligt supplerer vi med interne og eksterne oplæg, når det giver mening i forhold til den løbende evaluering.

Vi glæder os til at møde dig!

Andrea, Elisabeth, Caroline og Martin

HENT OVERSIGT OVER MINI-PG

Undervisnings-materiale

Her finder du materialet til modulerne. Det vil blive opdateret løbende, så holde øje med siden.

Se materialet her